Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Ödül Alan Tebliğler

Ödül Alan Tebliğler

21. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
18 – 21 Ekim 2017, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Edremit


Birincilik Ödülü
Doç.Dr. Abdulkadir KAYA
Pay Piyasasına Dayalı Vadelı· İşLem ve Spot Pı·yasalarının Öncü Gösterge Olma Özellı·ği: Borsa İstanbul Örneği

İkincilik Ödülü
Dr. Murat ATİK
Doç.Dr. Yaşar KÖSE
Dr. Bülent YILMAZ
Hı·sse Senedı· Risk Prı·mı· Bulmacası: Borsa İstanbul BİST-100 Endeksı· Üzerı·nde Bir Uygulama

Üçüncülük Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Letife ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. N. Serap VURUR
BİST 100 Getı·rı· Endeksı· İle İşlem Hacmı· Volatı·litelerı·nin Modellenmesı· ve Aralarındakı· Nedensellik İlişkisi

20. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
19 – 22 Ekim 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon


Birincilik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Özge KORKMAZ, Deniz ERER, Elif ERER
Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor Mu BİST 100 Üzerine Bir Uygulama

İkincilik Ödülü
Dr. Murat Engin AKKAŞ, Prof.Dr.Güven SAYILGAN
Volatility Spillover Between Foreign Exchange And Stock Markets Evidence From Turkey

Üçüncülük Ödülü
Yrd.Doç.Dr. Samet EVCİ, Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Optimal Hedge Oranı Tahmini Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama

19. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
21 – 24 Ekim 2015, Hitit Üniversitesi, Çorum


Birincilik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT
Yerel Hisse Tercihi Ve Bedava Binici Sorunu Etkisi Temelinde Yerli Ve Yabancı Yatırımcı Etkileşiminin Tespiti

İkincilik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Aycan HEPSAĞ, Dr. Burçay Yaşar AKÇALI
Etkin Piyasalar Hipotezinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle Analizi: G-7 Ve E-7 Ülkeleri Örneği

Üçüncülük Ödülü
(1) Arş. Gör. Samiye EKİM, Arş. Gör. Ayben KOY
Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi

Üçüncülük Ödülü (2)
Yrd. Doç. Dr. Semra BANK, Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN
Portföy Getirilerine Soyut Bir Yaklaşım: Marka Portföyleri Ve Marka Değerine Dayalı Ağırlıklandırma

Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (1)
Dr. Rehber BİRKAN
Finansal Performansın Ölçülmesinde Ekonomik Katma Değer Ve Bankacılık Sektöründe Piyasa Değeri İle İlişkisinin Analizi (2004-2013 Borsa İstanbul Uygulaması)

Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (2)
Dr. Nurcan ÖCAL, Dr. Eyüp KADIOĞLU
Finansal Başarısızlığın Tahmini: Borsa İstanbul’da İmalat Sektörü İçin Bir Uygulama

Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (3)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kurt CİHANGİR
Küresel Krizin Borsalara Etkisi: Kriz Şiddet Katsayısının Hesaplanması

18. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
15 – 18 Ekim 2014, Pamukkale Üniversite, Denizli


Birincilik Ödülü
Doç.Dr. Erdinç ALTAY
Knight Belirsizliği Risk ve Muğlaklığın Borsa İstanbul Aşırı Getiri Oranları Üzerindeki Etkisi

İkincilik Ödülü
M. Barış AKÇAY, Prof.Dr. Haluk LEVENT, Doç.Dr. Cantürk KAYAHAN
Hisse Fonlarının Performans Ölçümünde AHS Bazlı Bir Rating Modeli Önerisi

Üçüncülük Ödülü
Prof.Dr. Kürşat YALÇINER, Arife Aycan MUTLU
Döviz Piyasası Baskısı ve Müdahale Endeksi Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Bir İnceleme

17. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

16. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

15. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
12-14 Ekim 2011, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya


Birincilik Ödülü
Dr. Ersan Ersoy, Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu
İMKB 30 Endeksi ile VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi

İkincilik Ödülü
Uzman Özge Yörükoğlu, Uzman Barış Akçay, Yrd.Doç.Dr. Cantürk Kayahan
Finansal Piyasalarda Likidite Riskinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller Döviz Piyasası Üzerine Uygulama

Üçüncülük Ödülü
Doç.Dr. Ünal Gülhan, Öğr.Gör. Abdulkadir Kaya, Doç.Dr. Bener Güngör
Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir İnceleme

Özel Teşvik Ödülü
Yrd.Doç.Dr. Ercan Özen, Öğr.Gör. Bahattin Hamarat, Yrd.Doç.Dr. Serap Vurur
Türkiye’de İllerin Finansal Faaliyetlere Katılım Eğilimlerine Göre Derecelendirilmesi

16 EKİM 2024
Bir Sonraki Etkinlik
0 Katılımcı
0 Bildiri
0 Yıllık Etkinlik
0 Sponsor

Samsun Birey
25 +

Eğitim Deneyimi

Birey Eğitim Kurumları